NeboNS007

Reference

2014.

 • Gasifikaciji Mesta Požarevac ( ukupno 400m bušenja od čega je 200 m ispod reke Mlave);
 • Gasifikaciji mesta Obrenovac ( 220m ispod reke Kolubare);
 • Gasifikacija mesta Titel (ukupno 150m bušenja);
 • Bušenje i uvlačenje PE cevi 160mm u mestu Čoka ispod močvarnog predela za potrebe Elekrtovojvodine ukupno 120m;
 • Bušenje i uvlačenje PE cevi 110mm u mestu Subotica ispod asvaltirane površine za potrebe Elekrtovojvodine ukupno 55m;
 • Bušenje i uvlačenje PE cevi 110mm u mestu Žabalj ispod vodenog kanala za potrebe Elekrtovojvodine ukupno 65m;
 • Izrada metalne futrole prečnika 323,9mm dužne 26m ispod pruge , metodom hoizontalnog usmerenog bušenja na objektu :
 • Gasovod od TNG Elemir do SNGS Rusanda u mestu Elemir;
 • Izrada metalne futrole prečnika 273,1mm ispod auto puta dužine 91m na objektu :
 • Gasovod Ruma u mestu Ruma;
 • Izrada metalne futrole prečnika 273,1mm ispod pruge dužine 18m na objektu Gasovod Bele Crkva u mestu Bele Crkva;
 • Izrada metalne futrole prečnika 168,3mm ispod pruge dužine 16m na objektu Gasovod Bele Crkva u mestu Bele Crkva;
 • Bušenje ispod puta u mestu Krupanj za kanalizacionu cev prečnika 200mm dužine 10m;
 • Bušenje i uvlačenje metalne cevi prečnika 168,3mm ispod njive ukupne dužine 582m na lokaciji Elemir;
 • Izrada metalne futrole prečnika 323,9mm ispod kolovoza na lokaciji Melenacki put dužine 40.5m;
 • Izrada metalne futrole prečnika 323,9mm ispod kolovoza na lokaciji Kikindski put dužine 49m;

2015.

 • Uvlačenje PE cevi metodom horizontalnog usmerenog bušenja u mestu Sr.Kamenica ( Popovica) za dimenziju 125mm ukupne dužine od 22m;
 • Uvlačenje metalne cevi metodom horizontalnog usmerenog bušenja ispod kanala i pruge u mestu Debeljača za dimenziju 323,9mm u ukupnoj dužini od oko 107m;
 • Uvlačenje metalne cevi metodom horizontalnog usmerenog bušenja u mestu Kruševac za dimenziju 219mm, dužine 100m dimenziju 273mm dužine 35m, dimenziju 323.9mm dužine 90m;
 • Bušenje i uvlaćenje PL cevi 2x F 110 SDR 13.6 metodom horizontalnog usmerenog bušenja u mestu Subotica za ukupnu dužinu od oko 110m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom horizontalnog usmerenog bušenja u mestu Perlez za dimenziju 125mm ukupne dužine od 45m i za dimenziju 2 X 125mm ukupne dužine 20m;
 • Uvlačenje Metalne cevi metodom horizontalnog usmerenog bušenja u mestu Budisava za dimenziju f355 za potrebe kanalizacije;
 • Uvlačenje PE cevi metodom horizontalnog usmerenog bušenja u mestu Futog za dimenziju 110mm ukupne dužine od 45m;
 • Bušenje i uvlaćenje PE cevi F 110 SDR 17 metodom horizontalnog usmerenog bušenja u mestu Novi Sad na Rimskim Šančevima ispod platoa za ukupnu dužinu od oko 40m;
 • Bušenje i uvlaćenje PE cevi F 40mm metodom horizontalnog usmerenog bušenja u mestu Beograd-šira okolina, za potrebe gasifikacije prigradskih naselja, ukupne dužine oko 5000m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom horizontalnog usmerenog bušenja u mestu Srbobran za dimenziju 125mm ukupne dužine od 160m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja kod firme Koden, na putu za Bački Jarak za dimenziju 1 X 110mm i 2x 125 ukupne dužine od oko 35m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Novi Sad za dimenziju 110mm;
 • Uvlačenje PE cevi metodom horizontalnog usmerenog bušenja u mestu Srbobran za dimenziju 110mm ukupne dužine od 30 m;
 • Uvlačenje metalne cevi metodom horizontalnog usmerenog bušenja u mestu Novi Sad za dimenziju 450mm ukupne dužine od 10m;
 • Uvlačenje cevi, metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Kikinda, ispod vodenog kanala za dimenziju 168,3mm metalne cevi, ukupne dužine oko 633m (3 x 211,22 m);
 • Uvlačenje PL cevi metodom horizontalnog usmerenog bušenja u mestu Beograd za dimenziju 110mm ukupne dužine od oko 40 m;
 • Uvlačenje metalnih cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Požarevac za za dimenziju 219mm 30m za dimenziju 273mm 45m, za dimenziju 323.9mm 58m za dimenziju 355mm 42m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Kula za dimenziju F 3 x 125 ukupne dužine od oko 33m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Ada za dimenziju f 110mm ukupne dužine od 45m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Novi Sad za dimenziju F 3 x 125mm ukupne dužine od 25m, za dimenziju F 2 x 125mm ukupne dužine od 25m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja na autoputu kod isključenja za Novi Sad za dimenziju 110mm ukupne dužine od oko 70m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Ruma za dimenziju f 110mm x 3 ( tri cevi odjednom) ukupne dužine od oko 40m za dimenziju f 110mm x 2 ( dve cevi odjednom) ukupne dužine od oko 35m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Šabac za dimenziju f 160mm PE sdr 13.6, ukupne dužine od 100m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Temerin za dimenziju 125mm ukupne dužine od 50m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Ruma za dimenziju f 125mm ukupn e dužine od 30m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Ruma za dimenziju f 160mm ukupne dužine od 30m.

2016.

 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Temerin za dimenziju F 3x 110mm ukupne dužine od 16m;
 • Uvlačenje Metalne cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Sr. Kamenica za dimenziju f 273mm ukupne dužine oko 400 m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Futog za:dimenziju 1X110mm i 1 x 125mm ukupne dužine od po 22 m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Inđija za dimenziju f 110mm x 2 ( dve cevi odjednom) ukupne dužine od oko 30 m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Žitište ispod kanala Begej za dimenziju f 50mm ukupne dužine od oko 80 m;
 • Uvlačenje čelične cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Šid za dimenziju F 273mm ukupne dužine 78 m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Rumenka za dimenziju f 110mm ukupne dužine od 18 m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Subotica za dimenziju f 250mm ukupne dužine od oko 80 m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Kać za dimenziju f 110mm. ukupne dužine od oko 35 m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Novi Sad za dimenziju f 125mm ukupne dužine od 57 m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Sirig za dimenziju f 110mm ukupne dužine od 100 m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Ruma za dimenziju f 40mm i f 50mm (dve cevi zajedno) ukupne dužine od oko 40m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja na Bubanj Potoku za dimenziju f 110 mm x 4 cevi odjednom ukupne dužine od oko 20m za dimenziju f 110 mm x 5 cevi odjednom ukupne dužine od oko 57 m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Kikinda za dimenziju f 40mm dužine oko 860m dimenziju f 110mm ukupne dužine od oko 200m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Elemir za dimenziju f 275mm ukupne dužine od oko 21 m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Laćarak za dimenziju f 40mm (tri cevi zajedno) ukupne dužine od oko 45 m x 3;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Bečej za dimenziju f 40mm dužine oko 800 m. za dimenziju f 110mm ukupne dužine od oko 100m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Rumenka za dimenziju f 125 mm dužine 12m;
 • Uvlačenje PE cevi metodom Horizontalnog Usmerenog Bušenja u mestu Čenej za dimenziju f 125 mm ukupne dužine od 26m.

2017.

Back to top